Business Roadmaps

Business Roadmaps is een programma dat ondernemers begeleidt om stapsgewijs een strategie te ontwikkelen, om zo hun gewenste ambitie te bereiken.