Next Gear

Next-Gear is een krachtig collectief van kennis ondernemers die de MKB-ondernemer helpen schakelen naar een Next Level: “We accelerate your performance”. Next-Gear legt de focus op mens én bedrijf.